เสียงเสียมซี วัดพระศรีมหาอุมาเทวี(วัดแขกสีลม)

วัดพระศรีมหาอุมาเทวี(วัดแขกสีลม)

เป็นเทวสถานในลัทธิศักติ คือนับถือเทวีเป็นหลัก เช่น พระศรีมหาอุมาเทวี พระชายาของพระศิวะ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ทำลาย ถือได้ว่าเมื่อยามที่พระองค์เสวยร่างเป็นเจ้าแม่อุมา จะเป็นเจ้าแห่งความเมตตากรุณา และงามสง่า ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาจึงนิยมไปกราบไหว้บูชา และขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรัก และเรื่องการขอบุตร

เสียงเซียมซี

กดเพื่อทำการสุ่ม

เสี่ยงเซียมซี

คำทำนายจากเซียมซีของคุณ จะเป็นอย่างไร มาลองตรวจสอบกันได้เลย